Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka(imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:29:04 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:28:11 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:27:47 edycja dokumentu
Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:27:03 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:26:38 edycja dokumentu
Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:56 usunięcie dokumentu
W N I O S E K O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZSP W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:52 edycja dokumentu
Oświadczenie o wysokości dochodów Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:21 usunięcie dokumentu
Oświadczenie o wysokości dochodów Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:14 usunięcie załacznika
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNCH Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:00 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:23:14 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:22:56 edycja dokumentu
Tytuł procedury Nagroda FAIR PLAY Nr Szkoła ,Przedszkole Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Niechorzu Autor procedury Zespół DS. nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego Krótki opis procedury Procedura opisuje tryb, kryteria i zasady przyznawania nagrody ?Fair Play?, przyznawanej uczniowi klasy VIII. W załączeniu wniosek o przyznanie nagrody. Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:17:31 edycja dokumentu
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE,STAN PRAWNY NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2017 R. Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:16:25 edycja dokumentu
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:08:55 edycja dokumentu
Procedura przyznania tytułu Prymus Szkoły i nagrody Fair Play Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:08:24 edycja dokumentu
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Niechorzu, tworzących Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:08:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 5/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:04:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:04:15 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Kola Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:03:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 10/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pełnienia Dyżurów Podczas Przerw Międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:00:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2017/2018 z dnia 14 marca 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Regulaminu Usprawiedliwiania Nieobecności Uczniów na Obowiązkowych Zajęciach Szkolnych oraz Zwalniania z Tych Zajęć Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:00:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2017/2018 z dnia 14 marca 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Procedury Postępowania w Razie Wypadku Ucznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:59:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 19/2017/2018 z dnia 14 marca 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Procedury Prymus Szkoły oraz Nagroda Fair Play w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:59:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018/2019 z dnia 06 września 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu Publicznym im. Sindbada Żeglarza procedury przyprowadzania i odbierania dziecka Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:58:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018/2019 z dnia 06 września 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Przedszkolu Publicznym im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949 ) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zarządza, co następuje: Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:57:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 38/2018/2019 z dnia 06 września 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Procedury Postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka w Przedszkolu im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:56:44 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018/2019 z dnia 08 października 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji uczniów, pracowników i innych osób w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:45:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018/2019 z dnia 05 listopada 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Regulaminu Wycieczek Szkolnych i Innych Form Turystyki Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:44:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2018/2019 z dnia 09 lutego 2019r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:44:24 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018/2019 z dnia 03 grudnia 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:44:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2018/2019 z dnia 09 lutego 2019r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:43:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2018/2019 z dnia 09 lutego 2019r.dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie powołania członków zespołów egzaminacyjnych Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:43:24 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 17/2018/2019 z dnia 25 lutego 2019r. dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:42:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 21/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:41:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 21 2019r z dnia 08 marca 2019r. dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:40:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 21 2019r z dnia 08 marca 2019r. dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:40:15 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22 z dnia 08 marca 2019r. dyrektora Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:34:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22 z dnia 08 marca 2019r. dyrektora Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:34:06 edycja dokumentu
zajęcia dodatkowe Aneta Hoffmann 2019-03-13 09:30:12 dodanie dokumentu