Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument procedura przydziału dzieci do grup i łączenia grup w Publicznym Przedszkolu im.Sindbada Żeglarza w Niechorzu 2022-04-25 07:18:12
dokument WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w NIECHORZU w ROKU SZKOLNYM 2018/2019 2019-03-20 08:13:03
dokument Procedura przyznania tytułu Prymus Szkoły i nagrody Fair Play 2019-03-08 11:50:09
dokument Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją 2019-03-08 11:48:43
dokument PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE,STAN PRAWNY NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2017 R. 2019-03-08 11:46:30
dokument PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU 2019-03-08 11:43:50
dokument Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Publicznym Przedszkolu im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu 2019-03-08 11:42:56
dokument PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU 2019-03-08 11:41:38
dokument PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu 2019-03-08 11:35:07
dokument PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2019-03-08 11:33:21
dokument PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2019-03-08 11:29:24
dokument PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2018-02-23 13:51:09
dokument Procedura wprowadzania innowacji lub eksperymentów - dokument stracił ważność 2016-10-25 11:09:58
dokument Procedura wprowadzania i przekazywania danych w Systemie Informacji Oświatowej 2016-10-25 11:06:30
dokument Procedura kontroli spełniania obowiazku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego 2015-12-14 11:35:21
dokument Procedura zakupu towarów lub usług obowiązująca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu 2014-10-22 10:49:58
dokument PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA DZIENNIK ELEKTRONICZNY w Systemie Kontroli Frekwencji Szkoły Podstawowej im. L. Teligi w Niechorzu 2014-10-21 09:04:46
dokument PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU 2014-10-21 09:00:15
dokument Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych - dokument stracił ważność 2014-10-21 08:58:02
dokument PROCEDURA UZYSKIWANIA WYŻSZEJ, NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA - dokument stracił ważność 2014-10-21 08:56:55
dokument Procedura postępowania szkoły/przedszkola w przypadku podejrzenia zaniedbania ucznia/wychowanka przedszkola - dokument stracił ważność 2014-10-21 08:56:01
dokument Procedura publicznej zbiórki pieniędzy na terenie szkoły/przedszkola - dokument stracił ważność 2014-10-21 08:54:46
dokument PROCEDURA POSTĘPOWANIA, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole - dokument stracił ważność 2014-10-21 08:48:09
dokument Procedura powiadomienia o zakłóceniu toku lekcji 2014-10-20 19:59:36
dokument Procedura indywidualnej odpowiedzialności osób korzystających z pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Niechorzu 2014-10-15 14:39:02
dokument Procedura przeniesienia ucznia do innej szkoły obowiązująca w Szkole Podstawowej w Niechorzu - dokument stracił ważność 2014-10-15 14:36:47
dokument Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2, pkt.2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela - dokument stracił ważność 2014-10-15 14:33:38
dokument Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola - dokument stracił ważność 2014-10-15 12:23:04
dokument Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty - dokument stracił ważność 2014-09-16 09:27:03
dokument Procedura kontaktów z rodzicami - dokument stracił ważność 2014-09-08 10:39:28