Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu procedury kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego oraz przez dzieci przedszkolne obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 2015-12-21 19:57:31
dokument Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2015-12-21 19:49:43
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz aneksu do dokumentu "Polityka Rachunkowości" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu 2015-12-02 11:31:50
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur i regulaminów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu 2015-10-09 12:20:55
dokument Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu programów nauczania 2015-10-09 12:16:48
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku wszawicy oraz procedury wprowadzania innowacji pedagogicznych lub eksperymentów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu 2015-06-24 09:52:30
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Niechorzu 2015-06-12 12:59:45
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkolnej wycieczki rowerowej 2015-06-10 09:52:03
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenie szkolnego zestawu podręczników 2015-06-08 09:57:09
dokument Zarządzenie sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" oraz dokumentu wewnątrzszkolnego "Zasady i zakres współpracy ze związkami zawodowymi" 2015-05-11 14:06:46
dokument Zarządzenie w sprawie wdrożenia dokumentów wewnątrzszkolnych 2015-03-27 12:47:20
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzenia sprawdzianu w klasie VI 2015-03-27 13:31:55
dokument Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 2015-03-27 12:59:48
dokument Zarządzenie w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących sprawdzian i oddelegowania nauczycieli do innych szkół 2015-02-11 11:17:47
dokument Zarządzenie w sprawie rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Niechorzu i powołania komisji rekrutacyjnej 2015-02-11 11:14:07
dokument Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury diagnozowania i informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 2015-02-03 08:40:29
dokument Zarządzenie w sprawie wolnych dni dla pracowników niepedagogicznych 2015-02-03 08:38:49
dokument Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola podczas ferii zimowych 2015-02-12 11:28:52
dokument Zarządzenie w sprawie badań do celów sanitarno - epidemiologicznych 2015-01-14 10:45:11
dokument Zarządzenie w sprawie zajęć profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w sieci i ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 2015-01-09 14:29:23
dokument Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 2015-01-09 14:28:29