Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Niechorzu, tworzących Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-20 08:16:03 edycja dokumentu
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Niechorzu, tworzących Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-20 08:15:46 usunięcie dokument
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Niechorzu, tworzących Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-20 08:15:20 dodanie dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-20 08:13:53 edycja dokumentu
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w NIECHORZU w ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-03-20 08:13:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23l2OL8l2Ol9 z dnia 19 marca 2OL9r. dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolneto w Niechorzu w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowei im. Leonida Teligiw Zespole Szkolno- Przedszko! nym w Niechorzu wewnątrzszkolnej in stru kcji przygotowania i organ izacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2O18/2O19 Aneta Hoffmann 2019-03-20 08:10:49 dodanie dokumentu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:43:08 usunięcie dokument
POTWIERDZENIE WOLI kontynuowania edukacji przedszkolnej Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:42:43 usunięcie dokument
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:42:09 edycja dokumentu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:33:53 edycja dokumentu
POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:33:35 usunięcie dokument
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka(imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:32:56 usunięcie dokument
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:32:07 edycja dokumentu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:31:48 usunięcie załacznika
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:31:00 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:29:28 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka(imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:29:04 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:28:11 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:27:47 edycja dokumentu
Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:27:03 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:26:38 edycja dokumentu
Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:56 usunięcie dokument
W N I O S E K O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZSP W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:52 edycja dokumentu
Oświadczenie o wysokości dochodów Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:21 usunięcie dokument
Oświadczenie o wysokości dochodów Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:14 usunięcie załacznika
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNCH Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:25:00 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:23:14 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:22:56 edycja dokumentu
Tytuł procedury Nagroda FAIR PLAY Nr Szkoła ,Przedszkole Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Niechorzu Autor procedury Zespół DS. nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego Krótki opis procedury Procedura opisuje tryb, kryteria i zasady przyznawania nagrody ?Fair Play?, przyznawanej uczniowi klasy VIII. W załączeniu wniosek o przyznanie nagrody. Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:17:31 edycja dokumentu
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE,STAN PRAWNY NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2017 R. Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:16:25 edycja dokumentu
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:08:55 edycja dokumentu
Tytuł procedury Prymus Szkoły Szkoła ,Przedszkole Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Niechorzu Autor procedury Zespół DS. nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego Krótki opis procedury Procedura opisuje kryteria i tryb nagradzania uczniów kończących klasę ósmą. Załącznik: wniosek o przyznanie statuetki ,Prymus szkoły Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:08:24 edycja dokumentu
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Niechorzu, tworzących Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:08:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 5/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:04:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:04:15 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Kola Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:03:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 10/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pełnienia Dyżurów Podczas Przerw Międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:00:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2017/2018 z dnia 14 marca 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Regulaminu Usprawiedliwiania Nieobecności Uczniów na Obowiązkowych Zajęciach Szkolnych oraz Zwalniania z Tych Zajęć Aneta Hoffmann 2019-03-15 10:00:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2017/2018 z dnia 14 marca 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Procedury Postępowania w Razie Wypadku Ucznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:59:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 19/2017/2018 z dnia 14 marca 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Procedury Prymus Szkoły oraz Nagroda Fair Play w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-15 09:59:00 edycja dokumentu