Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Violetta Michowska 2018-04-04 13:38:51 edycja dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-04-04 13:26:48 edycja dokumentu
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Violetta Michowska 2018-03-28 13:55:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Violetta Michowska 2018-03-28 13:53:03 dodanie dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-02-28 09:58:30 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu Violetta Michowska 2018-02-28 09:57:48 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu Violetta Michowska 2018-02-28 09:57:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespolu Szkolno ? Przedszkolnego w Niechorzu Violetta Michowska 2018-02-28 09:55:39 dodanie dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-02-28 09:48:12 edycja dokumentu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pełnienia Dyżurów Podczas Przerw Międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Violetta Michowska 2018-02-28 09:46:48 dodanie dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-02-28 09:45:09 edycja dokumentu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Violetta Michowska 2018-02-28 09:43:05 dodanie dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-02-28 09:41:53 edycja dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-02-28 09:37:57 edycja dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-02-28 09:37:24 edycja dokumentu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Violetta Michowska 2018-02-28 09:32:13 dodanie dokumentu
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU Violetta Michowska 2018-02-23 13:57:22 edycja dokumentu
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU Violetta Michowska 2018-02-23 13:57:11 dodanie dokumentu
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH W ZSP W NIECHORZU Violetta Michowska 2018-02-23 13:55:39 dodanie dokumentu
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu Violetta Michowska 2018-02-23 13:54:05 dodanie dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Violetta Michowska 2018-02-23 13:51:38 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Violetta Michowska 2018-02-23 13:51:09 dodanie dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Violetta Michowska 2018-02-23 13:49:40 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Violetta Michowska 2018-02-23 13:48:35 dodanie dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2018-02-16 14:00:50 edycja dokumentu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Violetta Michowska 2018-02-16 13:57:53 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Violetta Michowska 2018-01-03 09:43:44 edycja dokumentu
Petycja Inicjatywa Dbajmy o Najmłodszych - Zmieniajmy Gminy - Samorządy na Lepsze Violetta Michowska 2017-12-14 13:58:00 dodanie dokumentu
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Violetta Michowska 2017-12-14 13:36:33 dodanie dokumentu
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 Violetta Michowska 2017-09-28 13:45:31 dodanie dokumentu
Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018 Violetta Michowska 2017-09-28 13:41:46 dodanie dokumentu
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 Violetta Michowska 2017-09-28 13:36:29 dodanie dokumentu
Szkolno - Przedszkolny Zestaw Programów na rok szkolny 2017/2018 Violetta Michowska 2017-09-28 13:29:12 dodanie dokumentu
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Violetta Michowska 2017-09-28 13:25:54 edycja dokumentu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia programów nauczania do szkolnego zestawu programów nauczania oraz programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Violetta Michowska 2017-09-28 13:22:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia podręczników do szkolnego zestawu podręczników Violetta Michowska 2017-09-28 13:21:03 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Violetta Michowska 2017-09-28 08:34:23 edycja dokumentu
Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej 2016/2017 Violetta Michowska 2017-02-07 11:49:50 edycja dokumentu
Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej 2015/2016 Violetta Michowska 2017-02-07 11:44:02 edycja dokumentu
Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej 2016/2017 Violetta Michowska 2017-02-07 11:43:34 dodanie dokumentu