Regulaminy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Niechorzu, tworzących Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Niechorzu 2019-03-20 08:15:20
POTWIERDZENIE WOLI kontynuowania edukacji przedszkolnej - dokument stracił ważność 2019-03-08 12:21:55
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 2019-03-08 12:20:27
Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2019-03-08 12:18:20
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 2019-03-08 12:11:22
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu 2019-03-08 12:03:47
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu 2018-03-28 13:55:24
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU 2018-02-23 13:57:11
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH W ZSP W NIECHORZU 2018-02-23 13:55:39
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 2018-02-23 13:54:05
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli 2016-10-17 09:16:13
Regulamin PKZP 2016-10-11 12:28:34
Regulamin Pracy 2016-10-11 12:26:36
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2014-10-15 12:14:54
Regulamin Przedszkola 2014-10-15 14:31:00
Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników niepedagogicznych 2014-10-22 11:41:44