Procedury

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2018-02-23 13:51:09
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2018-02-23 13:48:35
Procedura wprowadzania innowacji lub eksperymentów 2016-10-25 11:09:58
Procedura wprowadzania i przekazywania danych w Systemie Informacji Oświatowej 2016-10-25 11:06:30
Procedura kontroli spełniania obowiazku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego 2015-12-14 11:35:21
Procedura zakupu towarów lub usług obowiązująca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu 2014-10-22 10:49:58
PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA DZIENNIK ELEKTRONICZNY w Systemie Kontroli Frekwencji Szkoły Podstawowej im. L. Teligi w Niechorzu 2014-10-21 09:04:46
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU 2014-10-21 09:00:15
Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 2014-10-21 08:58:02
PROCEDURA UZYSKIWANIA WYŻSZEJ, NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 2014-10-21 08:56:55
Procedura postępowania szkoły/przedszkola w przypadku podejrzenia zaniedbania ucznia/wychowanka przedszkola 2014-10-21 08:56:01
Procedura publicznej zbiórki pieniędzy na terenie szkoły/przedszkola 2014-10-21 08:54:46
PROCEDURA POSTĘPOWANIA, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole 2014-10-21 08:48:09
Procedura powiadomienia o zakłóceniu toku lekcji 2014-10-20 19:59:36
Procedura indywidualnej odpowiedzialności osób korzystających z pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Niechorzu 2014-10-15 14:39:02
Procedura przeniesienia ucznia do innej szkoły obowiązująca w Szkole Podstawowej w Niechorzu 2014-10-15 14:36:47
Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2, pkt.2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 2014-10-15 14:33:38
Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola 2014-10-15 12:23:04
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty 2014-09-16 09:27:03
Procedura kontaktów z rodzicami 2014-09-08 10:39:28