Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:48:39 edycja dokumentu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:48:16 edycja dokumentu
Procedura kontaktów z rodzicami Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:46:35 edycja dokumentu
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:46:14 edycja dokumentu
Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:45:25 edycja dokumentu
Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2, pkt.2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:45:03 edycja dokumentu
Procedura przeniesienia ucznia do innej szkoły obowiązująca w Szkole Podstawowej w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:44:37 edycja dokumentu
PROCEDURA POSTĘPOWANIA, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:34:38 edycja dokumentu
Procedura publicznej zbiórki pieniędzy na terenie szkoły/przedszkola Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:33:37 edycja dokumentu
PROCEDURA UZYSKIWANIA WYŻSZEJ, NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:31:02 edycja dokumentu
Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:30:19 edycja dokumentu
Procedura postępowania szkoły/przedszkola w przypadku podejrzenia zaniedbania ucznia/wychowanka przedszkola Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:29:55 edycja dokumentu
Procedura wprowadzania innowacji lub eksperymentów Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:28:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018/2019 z dnia 02.07.2019rDyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej,odzieży i obuwia roboczego Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:26:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2018/2019 z dnia 09 lutego 2019r.dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie powołania członków zespołów egzaminacyjnych Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:25:08 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:20:08 usunięcie dokumentu
Tytuł procedury Nagroda FAIR PLAY Nr Szkoła ,Przedszkole Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Niechorzu Autor procedury Zespół DS. nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego Krótki opis procedury Procedura opisuje tryb, kryteria i zasady przyznawania nagrody ?Fair Play?, przyznawanej uczniowi klasy VIII. W załączeniu wniosek o przyznanie nagrody. Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:18:24 usunięcie dokumentu
Procedura przyznania tytułu Prymus Szkoły i nagrody Fair Play Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:17:55 edycja dokumentu
Procedura przyznania tytułu Prymus Szkoły i nagrody Fair Play Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:17:33 edycja dokumentu
Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży, osób uprawnionych, w tym sanatoriów Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:13:37 usunięcie dokumentu
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNCH Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:13:32 usunięcie dokumentu
W N I O S E K O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZSP W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-11-13 08:13:27 usunięcie dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:44:33 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:40:00 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:35:03 edycja dokumentu
rok szkolny 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:30:02 edycja dokumentu
rok szkolny 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:29:27 usunięcie załacznika
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:19:00 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:15:12 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:14:53 usunięcie załacznika
rok szkolny 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:09:26 edycja dokumentu
rok szkolny 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-11-08 11:02:52 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 10:15:36 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 10:12:56 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-08 08:41:54 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-07 12:16:23 edycja dokumentu
rok szkolny 2019/2020 Aneta Hoffmann 2019-11-07 12:11:18 edycja dokumentu
rok szkolny 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-11-07 11:35:48 edycja dokumentu
rok szkolny 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-11-07 10:08:31 edycja dokumentu
rok szkolny 2018/2019 Aneta Hoffmann 2019-11-07 10:05:07 edycja dokumentu