Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki Aneta Hoffmann 2019-03-12 10:32:07 dodanie dokumentu
W N I O S E K O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZSP W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-12 10:31:25 dodanie dokumentu
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNCH Aneta Hoffmann 2019-03-12 10:30:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wysokości dochodów Aneta Hoffmann 2019-03-12 10:29:50 dodanie dokumentu
Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży, osób uprawnionych, w tym sanatoriów Aneta Hoffmann 2019-03-12 10:28:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22 z dnia 08 marca 2019r. dyrektora Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-12 10:25:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22 z dnia 08 marca 2019r. dyrektora Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-12 10:24:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21 2019r z dnia 08 marca 2019r. dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Aneta Hoffmann 2019-03-11 08:57:45 dodanie dokumentu
Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:23:15 edycja dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:22:49 edycja dokumentu
POTWIERDZENIE WOLI kontynuowania edukacji przedszkolnej Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:21:55 dodanie dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:20:27 dodanie dokumentu
Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:18:20 dodanie dokumentu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:15:31 dodanie dokumentu
POTWIERDZENIE WOLI kontynuowania edukacji przedszkolnej Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:14:29 dodanie dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:11:22 dodanie dokumentu
POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:10:48 dodanie dokumentu
Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o zapisanie dziecka(imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 2019./2020 Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:08:50 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka ??????????????????????. (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 201?./201? Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:07:47 usunięcie dokumentu
POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:07:44 usunięcie dokumentu
POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:06:48 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 Wniosek do Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu o przyjęcie dziecka ??????????????????????. (imię i nazwisko dziecka) do przedszkola na rok szkolny 201?./201? Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:05:51 dodanie dokumentu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:04:31 edycja dokumentu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 12:03:47 dodanie dokumentu
Tytuł procedury Prymus Szkoły Szkoła ,Przedszkole Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Niechorzu Autor procedury Zespół DS. nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego Krótki opis procedury Procedura opisuje kryteria i tryb nagradzania uczniów kończących klasę ósmą. Załącznik: wniosek o przyznanie statuetki ,Prymus szkoły Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:50:09 dodanie dokumentu
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:48:43 dodanie dokumentu
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE,STAN PRAWNY NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2017 R. Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:46:30 dodanie dokumentu
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:45:24 edycja dokumentu
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:45:20 usunięcie załacznika
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:45:03 edycja dokumentu
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:43:50 dodanie dokumentu
Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Publicznym Przedszkolu im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:42:56 dodanie dokumentu
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:41:38 dodanie dokumentu
Tytuł procedury Nagroda FAIR PLAY Nr Szkoła ,Przedszkole Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Niechorzu Autor procedury Zespół DS. nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego Krótki opis procedury Procedura opisuje tryb, kryteria i zasady przyznawania nagrody ?Fair Play?, przyznawanej uczniowi klasy VIII. W załączeniu wniosek o przyznanie nagrody. Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:36:22 dodanie dokumentu
PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:35:07 dodanie dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:33:21 dodanie dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:32:09 edycja dokumentu
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:29:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pełnienia Dyżurów Podczas Przerw Międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Aneta Hoffmann 2019-03-08 11:25:46 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2018/2019 z dnia 25 lutego 2019r. dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Niechorzu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aneta Hoffmann 2019-03-07 12:35:48 edycja dokumentu